سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سجاد اشقلی فراهانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
امین کیوان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
تورج ولی نسب – موسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران

چکیده:

کفشک تیز دندان، Psettodes erumei از ماهیان مهم بسترزی و اقتصادی منطقه دریای عمان می باشد. جهت تعیین الگوی پراکنش، تعیین مناطق مهم صیداین گونه و توزیع فراوانی طولی گونه جهت مدیریت صید این ذخیره مهم شیلاتی در دریای عمان به روش مساحت جاروب شده در ۸۶ ایستگاه نمونه برداری انجام گردید. پس ازجدا نمودن گونه ها و انجام عمل شمارش، توین و بیومتری، اطلاعات حاصله ثبت گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. حداکثر طول استاندارد و حداکثر فراوانی طولی برای این گونه به ترتیب ۶۶ و ۳۸ سانتی متر اندازه گیری شد. رابطه طول – وزنی برای کفشک تیز دندان به صورت رابطه ۷۹۷۳/ TL 0294/0 = W تعیین گردید. بر اساس نتایج این طرح، بیشترین میزان CPUA برای کفشک تیز دندان در لایه عمقی ۵۰-۳۰ متر مشاهده گردید. طبق الگوی پراکنش بدست آمده در محدوده استان هرمزگان از غرب به شرق از میزان تراکم این گونه کاسته شده ودر محدوده استان سیستان و بلوچستان دارای تراکم کم، نامنظم و پراکنده می باشد.