سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ناصر سنگینی – کارشناس تحقیق و توسعه صنایع چوب و کاغذ مازنداران

چکیده:

پوست درختان که در حال حاضر مسئله بغرنجی برای صنایع چوب و کاغذ و صنایع س لولزی ف راهم آورده و بعلت حجم زیادآن %۱۰-۱۵) حجم درختان ) در سا یت کارخانه ها انباشته و جمع آوری و دفن می گردد . در تکنول وژی مدرن روشهای جدیدی برای بهره گیری از این نوع ضایعات پوستی پیش بینی شده است و با توجه ب ه ای ن روش ها نیاز به استفاده و بهره گیری از این معضل رو به افزایش می رود . مقررات جدید سازمانهای زیست محیطی و هزینه های بالای حمل و قطع درختان و محدودیت در برداشت مواد اولیه چوبی ( گرده بینه و غیره ) باعث شده است که حداکثر بهره گیری از محصولات جنگلی در صنایع س لزی بوج ود آورد . بطوریکه سرمایه گذاری وسیعی در ساختار ماشین آلات مربوط به فرایند تولیدات با استفاده از پوست درختان توسط شرکتای کانادائی و آمریکایی انجام شده است .