سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
مجید سرمدی – مدیر امور شیمی نیروگاه طرشت ، کارشناس ارشد HSE دانشگاه تهران
مجید فراهانی – مدیرعامل نیروگاه طرشت ، دانشجوی دکتری مدیریت کسب وکاردانشگاه صنایع
ابوالحسن شیبانی – معاون تولید نیروگاه طرشت ، کارشناس ارشد صنایع دانشگاه شریف

چکیده:
علیرغم مطرح شدن مقوله HSE در صنعت برق به عنوان فعالیتی جدید طی چند سال اخیر، اهنز جایگاه مورد انتظار را در نیروگاه های کشور نیافته است. این مقاله ضمن ذکر سوابق موضوع در سطوح جهانی، ملی و صنعت برق و نیروگاه ها و متعاقباً پرداختن به جوانب اجرایی HSE در محدوده نیروگاه طرشت به تفکیک اجزاء HSE مشتمل بر: Health ,Safety, Environment و نیز مفهوم کلی آن، سعی بر ارائه تحلیلی وضعیت موجود، روند متعارف ۵ ساله پیش رو و سیر آرمانی آن در بازه مشابه دارد. در ادامه شکاف وضعیت متعارف و شرایط مطلوب استخراج شده و در پایان نتایج حاصل از تحلیل فاصله Gap منجر به شناسایی بسترهای سازمانی، فعالیت ها و خطوط راهنمای مربوط گردیده است.