سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیدعلی جوزی – استادیار گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
سحر رضایان – دانشجوی دوره دکتری تخصصی مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد عل
نصرالله مجیدیان – استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی فرآیند ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانجات تایر سازی انجام پذیرفته است. بدین منظور پس از شناسایی صنعت مورد مطالعه و نیز موئلفه های زیست محیطی در قالب محیطهای فیزیکوشیمیایی، بیولوژیکی و اقتصادی اجتماعی کار بررسی اثرات بر پایه روشهای متداول ارزیابی همچون چک لیستها و ماتریسهای اثرات متقابل همچون Adkins & Burke تشریح می گردد. نتایج این مطالعه نشان می دهد در قالب کارخانجات تایر سازی کشور تا کنون مطالعات بررسی آثار سو زیست محیطی انجام نپذیرفته است و این مهم با توجه به اهمیت روزافزون توجه به مسایل زیست محیطی در سطح ملی و بین المللی و نیز روند رو به گسترش این صنعت در کشور اجتناب ناپذیر می نماید.