سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

چیمن سواری – مدرس مرکز آموزش عالی جامع علمی کاربردی واحد سقز
سعید ملااحمد نالوسی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

یادگیری دانش و اشتراک آن در سازمان مجازی به مانند یک تقاطع دو مسیره است به این صورت است که نه تنها باید بر مرزهای سازمانی بلکه باید بر مرزهای ملی هم چیره شد. که این امر یک مسئولیت بسیار دشوار و پیچیده است به هرحال، برای سازمانهای مجازی تنوع زیاد دانش در بخشهای مختلف جغرافیایی یک سرمایه کلیدی و مهم محسوب می شود و انتقال و استفاده ازا ین دانش در سراسر سازمان، کلیدی برای بدست آوردن مزیت رقابتی به شمار می رود این مقاله یک مفهوم تئوری از اشتراک دانش در سازمان مجازی را ارائه می کند و برروی فرایند اشتراک دانش متمرکز می شود مدل تشریح شده فرایند اشتراک دانش در سازمان مجازی، یک تحلیل جامع از مهمترین نکات بافت های بین سازمانی و درون سازمانی فراهم می نماید. همچنین با در نظر گرفتن یک فرایند موفق اشتراک دانش، پیشنهادهایی در مورد داشتن یک فرایند اشتراک دانش موفق ارائه می شود.