سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن الوندی – استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ایرا
محمد افتخارمنش – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه بین المللی امام خمی

چکیده:

از آنجا که خرید راه حل برنامه ریزی منابع سازمان Enterprise Resource planing ERP فرایندی پرهزینه و با ریسک فراوان است موضوع موفقیت آمیز بودن این پروژه برای سازمان ها اهمیت فراوانی دارد برای دستیابی به موفقیت در پروژه های ERP باید راه حل ERP مناسبی انتخاب گردد و همچنین از راه حل انتخاب شده به طور موثر استفاده شود. به طور کلی هدف از نگارش این مقاله تاکید بر لزوم صرف هزینه و زمان کافی بر فرایند انتخاب راه حلهای برنامه ریزی منابع سازمان می باشد مسئله ای که به وفور نادیده انگاشته شده و پیشاپیش زمینه های شکست پروژه برنامه ریزی منابع سازمان ERP را فراهم می آورد بنابراین در این مقاله ابتدافرایندهای اصلی انتخاب برنامه ریزی منابع سازمان ERP شناسایی و تشریح شده سپس به روش دلفی با استفاده از نظرسنجی از خبرگان ERP زیرفرایندهای مرتبط با فرایندهای اصلی انتخاب در ایران شناسایی و میزان اهمیت هرکدام از زیرفرایندها مشخص گردیده است.