سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد عبدالهی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی
محمدجواد خانجانی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

روشهای کنترل و ساماندهی رودخانه ها، با توجه به اهداف مربوطه تنوع و گستردگی زیادی دارند که از جمله میتوان از احداث خاکریزها یا دیواره های عرضی (آبشکن ها) نام برد. آبشکن ها سازه هایی هستند که تحت زاویه ای خاص با جریان عبوری از رودخانه جهت انحراف دادن جریان اصلی کانال از مجرای اصلی مورد نظر ساخته می شوند و تا امتدادی مشخص درون رودخانه با یک دماغه انتهایی قرار می گیرند آنها جهت کنترل جریان در رودخانه ها، و تثبیت عمق جریان بنا می شوند. و برای بهبود و کنترل میزان فرسایش، مهار سیلآب، و عملیات ناوبری و حمل و نقل آبی و غیره … در مسیر رودخانه ها ساخته می شوند. برای تشریح تغییرات پیچیده جریان و رسوب در اطراف آبشکن های مذکور از یک مدل هیدرودینامیکی، استفاده شد و نمونۀ عددی نیز مورد بررسی قرار گرفت. برنامه عددی با حل معادلات غیر استاتیکی ناویر – استوکس، با استفاده ازمدل جریان آشفته k-εبصورت سه بعدی و غیر متعامد و شبکه بندی منحنی شکل اجرا گردید. تاثیر ردیف آبشکن ها برروی رودخانه ها توسط الگوی بدست آمده از خصوصیات جریان و رسوب مورد بررسی قرار گرفت . در ادامه به منظور صحت سنجی مدل شبیه سازی شده نتایج بدست آمده بااطلاعات آزمایشگاهی، موردمقایسه قرار گرفتند.