سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین بلادی – گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشکده فنی دانشگاه تهران
عباس زارعی هنزکی – گروه مواد فلزی پژوهشگاه علوم و تکنولوژی دفاعی

چکیده:

استفاده گسترده فولادها درصنعت بررسی روشهای بهینه سازی خواص مکانیکی آنها را ضروری ساخته است یکی ازروشهای معمول انجام عملیات حرارتی مناسب می باشد که ازدیرباز بکارگرفته میشود تغییر پارامترهای عملیات حرارتی منجر به تشکیل ریزساختارهای مختلف و دستیابی به خواص متنوع میگردد تحقیق حاضر که برروی فولاد کم الیاژ استحکام بالا باترکیب شیمیایی AISI4130,0/3%C,0/24%Si,0/5 %mn,1/1%Cr,0/19mo انجام گرفته تاثیر درجه حرارت استنیته شدن و میزان تحت تبرید را برروی استحاله پرلیتی مورد مطالعه قرارمیدهد بدین منظور با استنیته کردن فولاددردماهای ۸۵۰و۹۰۰و۹۵۰درجه و انجام استحاله تک دماisothermal درمحدوده دمایی تشکیل پرلیت ۶۲۵و۶۷۵و۷۲۵ درجه تاثیر درجه حرارت استنیته کردن و دمای استحاله تک دما برروی خواص نهایی فولاد با توجه به نتایج ازمایشهای مکانیکی و متالوگرافی بامیکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی Sem موردارزیابی قرارگرفته است