سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بابک امین شهیدی – دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی
سیروس قطبی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف
عبدالعظیم دوستی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

بازدهی جابجایی موضعی یک فرایند تزریق ام تزاجی گاز تابعی از حداقل فشار امتزاج می باشد . شبیه سازی تزریق یک بعدی گاز نشان می دهد که رفتار فازی گاز و نفت در سازند توسط یک سری خط های بست کلیدی کنترل می شود . تغییرات ترکیب نفت اولیه و گاز تزریقی بر روی این خطهای بست کلیدی قرار دارند . حداقل فشار امتزاج (MMP) ، کمترین فشاری است که در آن طول یکی از خط های بست برابر با صفر میشود . در این حالت جابجایی سیالات در مخزن به صورت پیستونی است و سیال امتزاجی تک فاز می شود . در این مقاله مدل یک بعدی فرایند امتزاجپذیر و فرایندهای انتقال جرم به منظور تعیین خط های بست ک لیدی برای سیستم های نفتی چند جزیی و گاز یک جزیی و دو جزیی مورد بررسی قرار گرفته است . سپس روش حل در صورتی که گاز تزریقی دارای دو جزء باشد ارایه شده است . همچنین در این مقاله نشان داده شده است که الگوریتم تهیه شده برای سیستم یک جزیی قابل توسعه به گاز های چند جزیی نیز می باشد . نتایج حاصل از محاسبات ت بخوبی با نتایج تجربی همخوانی دارد