سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
مرضیه کرمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
ملیحه طاهری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
جلیل آدابی – کارشناس پرستاری

چکیده:
طی سالهای اخیر، انسان به خوبی دریافته است که مواد زائد شهری به عنوان یک منبع اصلی از منابع آلاینده شهرها محسوب می شوند گسترش خدمات بهداشتی منجر به افزایش مواد زائد جامد در سطح شهرها شده است زباله های بیمارستانی دارای مقادیر زیادی زباله های خطرناک است که برای سلامت انسان، جانوران، گیاهان و محیط زیست زیان آور است. با توجه به اهمیت و لزوم جمع آوریف حمل و دفع صحیح زباله های بیمارستانی مقاله حاضر را با بررسی فرایند جمع آوری و بی خطرسازی زباله های عفونی بیمارستان بعثت شهرستان سنندج گردآوری شده است. روش کار این مقاله به صورت توصیفی می باشد که با بررسی بیش از ۱۰ مقاله با موضوع مشابه و همچنین با استفاده از شواهد موجود و مصاحبه با مسئولین مرتبط سوپروایز عفونی بیمارستان بعثت مورد بررسی قرار گرفت و در پایان اطلاعات بدست آمده با مقالات مشابه مورد بررسی قرار گرفته شد. نتیجه گیری بهترین و مناسبترین روش این است که زباله ها در سریعترین زمان ممکن و بدون جابجایی مکرر از بخش ها جمع آوری و به محل تعیین شده انتقال داده شوند و همچنین در هنگام جابجایی مسئولین محترم توجه داشته باشد جهت جلوگیری از آلودگی در هنگام جابجایی حتی الامکان فاصله جایگاه نگهداری با بخش ها نزدیک باشد.