سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوالفضل درویزه – استاد گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان
مازیار دقیقی – گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

تحقیق حاضر به بررسی اتصالات حاصل از جوشکاری انفجاری اجزای استوانه ای به وسیله سیستم خرج انفجـاری خارجی پرداخته است . در بررسی های صورت گرفته مراحل تغییر شکل لوله ها تحت بارگذاری انفجـاری و رفتـار دینامیکی آنها به وسیله روش اجزای محدود و نرم افزار LsDyna مطالعه شد و پارامترهای مهم در کیفیـت اتـصال نظیر زاویه دینامیکی برخورد، سرعت لول ه ها، سرعت شعاعی برخورد و . . . به روش عددی محاسبه گردید . آنگـاه با استفاده از این اطلاعات و رسم یک نمودار به نام پنجره جوشکاری، امکان ایجاد جوش قابل قبول مشخص شد .