سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا امینی فضل – پژوهشکده صنایع رنگ ایران – تهران
محمد ادریسی – پژوهشکده صنایع رنگ ایران – تهران

چکیده:

در این مقاله تهیه پایه آلومینا از مواد ارگانومتالیک با بهرهگیری از فرایند سل – ژل و استفاده از روش قطره روغنی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتهاست . با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد این روش از جمله سهولت کنترل خواص فیزیکی و شیمیایی و نیز مصرف بالای پایه آلومینا در صنایع شیمیایی به عنوان پایه کاتالیست، ساخت وروش تولید این پایه از اهمیت بالایی برخوردار است . آلومینای کروی حاصله از این تکنیک دارای خصوصیات بهینه فیزیکی و شیمیایی است که با استفاده از دستگاههایXRD و BET,PROSIMETER ,IR . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با نمونه تجارتی مقایسه شدهاند