سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی عابدینی – کارشناس ارشد پژوهشکده آبزی پروری بندر انزلی
هادی بابایی – کارشناس ارشد پژوهشکده آبزی پروری بندر انزلی
صاحبعلی قربانی – کارشناس ارشد پژوهشکده آبزی پروری بندر انزلی

چکیده:

هدف از این تحقیق که در سال ۱۳۸۲ انجام شد بررسی فرایند لخته سازی و اثرات اکولوژیکی این فرایند و همچنین تاثیر آن در کاهش آلودگی با فلزات سنگین هنگام اختلاط آب رودخانه پیربازار (دراستان گیلان) با آب دریای خزر بوده است. در این راستا میزان آلودگی رودخانه پیربازار به فلزات سنگین، آهن، روی، سرب، مس، جیوه،کادیم و کروم اندازه گیری شده و اثرات شوری آب دریا در کاهش میزان فلزات سنگینمحلول در آب مورد بررسی قرار گرفته است. آنالیز شیمیایی نمونه ها با استفاده از روشهای استاندارد APHA صورت گرفته و اندازه گیری میزان فلزات سنگین در دستگاه جذب اتمی مدل AA660Shimadzu صورت گرفته است. مقایسه مقادیر حاصل از اندازه گیری های این تحقیق با مراجعه استاندارد نشان می دهد که غلظت فلزات مورد بررسی بسیار بیشتر از حد غلظت مجاز است. داده های آزمایشگاهی نشان می دهد که حداکثر میزان درصد لخته شدت برای فلزات مس و کروم در شوری ۶۵،۷، برای روی و آهن در ۳۵/۹ و سرب و کادمیم در شوری ۵۵/۲ اتفاق می افتد. در بین این فلزات ترتیب لخته شدن بر حسب درصد غلظت اولیه به صورت زیر است:Zn>Fe>Cr>Cu>Cd>Pb