سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شیوا انصاری – دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
فرزین ذکائی – دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
طاهره کاغذچی – دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
شهرام مسعودی – دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده:

در این مقاله گرفتگی غشایی در فرایند میکروفیلتراسیون آب پنیرمورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی از انجام این تحقیق، بدست آوردن مناسب ترین شرایط عملیاتی و پیش عملیات بر روی آب پنیر جهت بهبود فلاکس در عملیات میکروفیلتراسیون می باشد. اثر عوامل مختلف مانند غلظت کلسیم ، ثابت یا متغیر بودنpH در طول فرایند حرارتی، دور همزن و فشار عملیاتی روی شار خروجی از غشاء میکروفیلترDead end ونیزنگهدارندگی مواد توسط غشا مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین مقاومتهای موجود در سیستم شامل مقاومتهای کیک، قطبی شدن غلظتی و گرفتگی داخلی غشاء و مقاومت غشاء تحت شرایط مختلف عملیاتی بدست آمده است . با توجه به این آزمایشات مناسب ترین پیش عملیات بر روی آب پنیر شامل رساندن غلظت کلسیم خوراک به ۱/۲ گرم در لیتر و ثابت نگه داشتن pH در عدد ۷/۵در طول فرایند حرارتی قبل از عملمیکروفیلتراسیون می باشد.