سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
فرزانه معتمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران محیط زیست
هادی معاضد –

چکیده:
آب به عنوان یکی از عناصر اصلی در طبیعت است، که در معرض آلودگی های بسیاری قرار دارد. از بین این آلاینده ها، آلاینده های فلزی شامل کاتیون های فلزی سنگین خطرات زیادی را برای محیط زیست ایجاد کرده-اند. در ﺳال ﻫای اخیر ﻧگراﻧﻲ در مورد آﺛار دراز مدت فلزات ﺳنگین به عنوان آلاینده ﻫای زیست محیطی افزایش یافته است. کانی های رسی که جزء اصلی خاک هستند، نقش مهمی در جذب آلاینده های مختلف از آب های سطحی و زیرزمینی بازی می کنند.سطح مخصوص بالا، پایداری شیمیایی و مکانیکی، ساختار لایه ای، ظرفیت تبادل کاتیونی بالا، خاصیت اسیدیته ی لوئیس و برونشته و … باعث شده تا رس ها به عنوان یک ماده عالی برای جذب شناخته شوند. در این پژوهش به بررسی میزان جذب و نگهداری کادمیوم توسط نانورس کلوزایت Na و نمونه رسی بنتونیت پرداخته شده است. نتایج حاکی از این است که نانورس کلوزایت Na به دلیل دارا بودن سطح مخصوص بیشتر از بنتونیت دارای قابلیت جذب بیشتری نسبت به بنتونیت می باشد