سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش بین المللی ژئولیت ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

لیلا عکاشه –
سیدحسن طباطبایی –
پیام نجفی –
مجید افیونی –

چکیده:

در محل کارخانه کود آلی اصفهان روزانه ۵۰۰ تن زباله بخه کود تبدیلشده که در حدود ۴۰ هزار لیتر شیرابه تولید میکند . مقادیر سدیم کلسیم و منیزیم موجود در شیرابه به ترتیب در حدود ۳۸۰۰ ۳۹۰۰ و ۵۰۰ پی پی ام میباشد . هدف این تحقیق بررسی اثر یک زئولیت طبیعی بر فرایند تبادل کاتیون های سدیم ، کلسیم ، منیزیم ، محلول شیرابه میباشد. طرح از نظر آماری در قالب فاکتوریل در ۲ سطح (۱- سه زمان ماند ۷۰ – ۹۰ – ۱۱۰ دقیقه و ۲ – دانه بندی زئولیت که شامل ذرات عبور داده از الک هایی با دانه بندی ۸۴۰-۱۴۰-۲۷۰ و ۷۰ میکرومتر میباشد) مجموعا با ۳۶ تیمار و ۳ تکرار و اجرا شد . نتایج این تحقیق نشان داد . کاتیون سدیم کلسیم و منیزیم در رقابت برای سایتهای تبادلی زئولیت با فلزات سنگین به دلیل غلظت بالایی که دارند غلبه کرده و جذب ساختار زئولیت شده اند و جذب انجام شده در سطح ۱% معنی دار است . در مورد اثر دانه بندی زئولیت بر فرایند تبادلی یونی – اختلاف معنی داری بین سایزهای مختلف زئولیت مشاهده نگردید . دلیل این امر اثر رقابتی غلظت کاتیونهای موجود در محلول میباشد. بیشترین میزان ظرفیت جذب برای سدیم ، کلسیم و منیزیم بترتیب ۵۲ و ۲۳ و ۴۰ درصد تعیین گردید .