سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پرویز روزخش – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
مهدی حبیبی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
محمدرضا غریب رضا – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

در این مقاله تغییرات مورفولوژی رودخانه کن، در محدوده پل سه راهی دهکده المپیک بحث و بررسی شده است. بازه مورد مطالعه در حوزه ی رودخانه کن، واقع در شمال باختری تهران بزرگ قرار دارد. در محل تقاطع این رودخانه با ادامه بزگراه رسالت تحت عنوان بولوار اندیشه، پل بتنی ، به نام پل سه راهی دهکده، احداث شده است. درمحل این پل،تا حدودی ساز و کار جابه جایی و تنگ شدگی مسیر جریان رخ داده است. در پایین دست پل نیز دو سازه ی کف بند با مصالح بنایی متشکل از سنگ و سیمان ساخته شده است. رودخانه کن هر دو سازه را به علت طراحی غیر اصولی دور زده و آهن ها را از انتهای خاوری، در ساحل چپ تخریب کرده است. نتیجه ی آن انسداد مسیر جریان و انتقال آن به کرانه چپ و ایجاد فرسایش در آن کرانه و تغییر مسیر رودخانه به صورت موضعی است. در حال حاضر جریان طبیعی رودخانه تقریبا دور از شعاع تاثیر کف بندها می باشد.