سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین خالدیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان

چکیده:

در روز جمعه مورخ ۸۴/۵/۲۱ بارندگی شدیدی با شدت ۹۰ میلیمتر در ساعت بخشی از استان کردستان را در بر گرفت پس از آن سیل رودخانه ها را پر کرد و خسارات زیادی را بر جای گذاشت. حوزه آبخیز صلوات آباد و نایسر در نزدیک سنندج از جمله مناطقی بود که از آثار و پیامدهای این بارندگی مصون نماند. تنها بخشی از خسارات غیر قابل جبران آن، فرسایش و از دست رفتن هزاران تن خاک بود. با توجه به بررسیهای انجام شده شدت فرسایش در این بارندگی ۸۵ تن در هکتار بود و حدود ۳۱۸۰۰۰ تن رسوب از حوزه خارج شد. اندازه فرسایش در اراضی کشاورزی به ۱۳۰ تن در هکتار رسید. شدت تخریب به حدی بود که بستر رودخانه و دهانه پلها مملو از رسوبات بر جای مانده از بارندگی بود. در این مقاله به بررسی وضعیت فرسایش و رسوب بارندگی مرداد ماه پرداخته شده است.