سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش منطقه ای جایگاه تکنولوژی آموزشی در نظام تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

زهرا نجار – کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

فناوری اطلاعات (IT) یکی از نیازهای اساسی انسانها در عرص حاضر است که با سرعت زیاد و قدرت انتقال ذاتی خود مرزها را در نوردیده و تمامی جوامع و ابعاد زندگی بشر را تحت سیطره ی خود قرار داده است. امروزه دیگر هیچ فرد یا سازمانی نمیتواند خود را از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی بی نیاز بداند و این نیاز در آموزش و پرورش که متولی اصلی تعلیم و تربیت و تأمین کننده ی نیروی نیروی انسانی مورد نیاز دیگر بخشهای جامعه است، بیش از پیش احساس می شود، و این موج فراگیر همچنان پیش می رود تا جائیکه شاید انجام کوچکترین امور شخصی و شغلی بدون تسلط بر مهارتهای مورد نیاز آن امکان پذیر نباشد . یکی از شاخص های مهم توسعه یافتگی کشور ها و میزان برخورداری آنها از رفاه اجتماعی ، میزان دستیابی به فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی است و کشور ما متأسفانه د راین راستا وضعیت چندان مناسبی ندارد و انجام تحقیق و پژوهش ، بویژه در زمینه ی ریشه یابی مساله ، شناخت فرصت ها و چالش های موجود و ارائه ی راهکار های عملی و مؤثر ، از اقدامات اساسی در این زمان است. در این مقاله سعی شده است با استفاده از منابع موجود قابل دسترس از قبیل کتب مجله ، نشریات و اینترنت و به روش کتابخانه ای ، فرصتها و چالش های ناشی از کاربرد IT در نظام های آموزشی (مدارس) مورد بررسی قرار گرفته و با نگاهی به تاریخچه IT و وضعیت موجود آن در ایران ، راهکار ها و پیشنهادهایی در جهت رفع چالشها و تنگناهای موجود و امکان استفاده بهینه از IT در مدارس ارائه نماید.