سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمانه صاحبیان – کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد
سید مجتبی زبرجد – استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد
سید عبدالکریم سجادی – استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی اثر نانوذرات کربنات کلسیم بر رفتار خزشی نانو کامپوزیت MDPE/CaCO3 می باشد. به این منظور فیلم های نانو کامپوزیت با ۵ و ۱۰ درصد وزنی نانوذرات کربنات کلسیم به روش قالبگیری فشاری آماده شد. تست خزش به وسیله دستگاه TMA در تنش های MPa20 و ۱۰ انجام شد. ارزیابی میکروسکوپی نمونه های نانو کامپوزیتی نیز توسط دستگاه SEM انجام شد. نتایج آزمایشات نشان می دهد که با افزایش نانو ذرات کربنات کلسیم به زمینه MDPE، پایداری ابعادی نمونه افزایش یافته و کرنش خزشی و نرخ کرنش خزشی کاهش می یابد.