سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی نصیری ششده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه گیلان
حسن رمضانپور – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه گیلان

چکیده:

اکسیدهای آهن در خاک به صورت ذرات جدا از هم وجود دارند و می توانند به صورت پوشش روی ذرات خاک و یا به صورت عامل سیمانی همراه با مواد دیگر در خاک وجود داشته باشندبیشتر اشکال فعال اکسیدهای آهن که معمولاً کمتر به صورت متبلور هستند [۳] در واکنشهای شیمیایی خاک از جمله تثبیت فسفات ها، فرآیندهای پدزولی و لاتریتی شدن خاک دخالت دارند . در شرایط اسیدی با رژیم رطوبتی یودیک، نه تنها میزان آهن فعال بلکه نوع رس نیز دچار تغییرات می شود . به طوری که امکان رسوب Al در فضای بین لایه ای رس های ۲:۱ و تشکیل HIV( ورمیکولیت دارای هیدروکسید بین لایه ای ) ممکن است فراهم گردد