سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهین آذر – انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی ایران

چکیده:

هدف از این پژوهش فرمولاسیون، آزمون پذیرش و کام پذیری مخلوط آب گریپ فروت حاوی آب هندوانه، سیب، نارنگی و پرتقال بوده است. هشت محصول در دو تجربه طبق دستورالعمل مرکز تحقیات نروژ مورد بررسی قرار گرفتند. در تجربه اول، محصول برتر با استفاده از فرمولاسیون آب گریپ فروت، نارنگی و هنداونه به نسبت (۳۳:۳۳:۳۴ درصد) بابریکس ۱۲ درجه و در تجربه دوم، محصول برتر با استفاده از فرمولاسیون آب گریپ فروت و سیب به نسبت (۵۰:۵۰ درصد) بابریکس ۱۲/۴ درجه تشخیص داده شدند. ویژگیهای کیفی این دو محصول برتر در طی ۹ ماه انبار مانی در شرایط ۲۳ درجه سانتیگراد تغییری نداشته است.