سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود فولادکار – کارخانجات کاشی فیروزه مشهد

چکیده:

با توجه به این که ایران دارای منابع غنی مواد اولیه قابل استفاده در صنعت کاشی می باشد. لذا در این پژوهش سعی شده است با استفاده از منابع داخلی، بدنه نوع خاصی از کاشی های مدرن با نام تخصصی کاشی های پرسلانی را فرموله نموده و ویژگیهای آن را مورد بررسی قرار دهیم.
به همین منظور چند نوع مواد اولیه که آنالیز شیمیایی و منیرالی آنها مناسب ساخت کاشی های پرسلانی تخیص داده شده انتخاب گردید و سپس خصوصیات هر نمونه از مواد اولیه از نظر استحکام خشک- استحکام پخت- جذب آب- انقباض پخت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مواد اولیه مورد نظر انتخاب شده که پس از فرموله نمودن و انجام آزمایشهای استاندارد بر روی آنها به ارزیابی نتایج پرداخته و بهترین نمونه انتخاب گردیده نمونه مورد نظر از جهت ساختاری با نمونه خارجی مقایسه گردید که نتایج نشان می دهد نمونه مورد نظر دارای پارامترهای قابل قبول می باشد.