سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرشته رضائی – پژوهشگاه صنعت نفت – واحد خوردگی فلزات
علی قنبرزاده – پژوهشگاه صنعت نفت – واحد خوردگی فلزات

چکیده:

رنگها بر پایه رزینن سیلوکان با تنوع وسیع و کاربردهای ویژه از نظر دمائی در دسترس هستند. در تحقیق حاضر ضمن فرموله کردن روکشهای مناسب محدوده دمائی (۴۵۰-۶۰۰°C) پارامترهای مختلفی از جمله نوع پیگمنت مصرفی،درصد PVC ، نقش کاتالیست ها و لزوم مصرف آنها، نوع آماده سازی سطح، نحوه اعمال رنگ و ضخامت فیلم خشک در تست های حرارتی و محیط های خورنده مورد بررسی قرار گرفتند. طی این تحقیق در میان رنگهای پایه سیلوکسان با پیگمان روی، درصد PVC بهینه برای مقاومت حرارتی بین ۳۱-۲۳ تعیین شد و برای رنگهای پایه مشابه با پیگمان آلومینیوم نیز، درصد PVC بهینه برای مقاومت حرارتی معادل ۲۹ مشخص گردید.