سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

راشین علیزاده –
محمدحسن حیدری –
خانم فاطمه حسینی –

چکیده:

این مطالعه با پیشنهاد راهکارهایی برای سازماندهی یک فرهنگ ایمنی متعالی در یک صنعت پتروشیمی، بامحوریت کارکنان و ارتقاء سطح آگاهی و نگرش آنها نسبت به ایمنی، طراحی و اجراء گردیده است. این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی بود که در دو سطح کارکنان (بعد فردی) و در سطح شرکت (بعد اجتماعی)، صورت پذیرفت … هدف اصلی مطالعه، تاثیر مداخله آموزشی با استفاده از مدل برنف و با تاکید بر فرهنگ ایمنی، در عملکرد ایمن کارکنان خط تولید شرکت کیمیا از مجتمع پتروشیمی بندر امام است. این پژوهش یکمطالعه نیمه تجربی بود که در دو سطح کارکنان ( بعد فردی) و در سطح شرکت (بعد اجتماعی)، صورت پذیرفت. از نتایج پژوهش در بعد فردی (مدل بزنف) و بعد اجتماعی (فرهنگ ایمنی) چنین بر می آید که ارتقاء سلامت و ایمنی در محل کار از طریق لحاظ کزدن نقش کارکنان و توجه به حمایت های محیطی (شاخص های فرهنگ ایمنی)، امکان پذیر میباشد.