سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
سیاوش احمدی پناه مهرآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه
علی آزادی نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله حائری میبد

چکیده:
در این مقاله ابتدا به معانی ومفاهیم اقتصاد مقاومتی ازدیدگاههای مختلف ازجمله دیدگاه مقام معظم رهبری اشاره خواهیم کردوسپس به مولفه های اقتصاد مقاومتی ازقبیل حمایت ازتولید ملی وتقویت روحیه خودباوری وتقویت فرهنگ کار وتولید ونمونه هایی ازروایات اسلامی درمورد کار، اصلاح الگوی مصرف وصرفه جویی از کوچکترین مسائل روزمره تاصرفه جویی های کلان اقتصاد مورد بررسیقرار می گیرد. مبارزه با فساد اقتصادی و استفاده حداکثری از همه ظرفیت های ملی از دیگر مسائل مورد بررسی است ، چنانکه گفتیماستفاده از احادیث و روایات به عنوان راهکارهای کلیدی استفاده می شود و به موضوعات ذیل بطور کلی پرداخته می شود : ۱- پرداختن به مفاد آیه «فاستغلظ فاستوی علی سوقه».۲ – پرداختن به کلیدی ترین واژه در بحث و حمایت از مفهوم و مزیت رقابتی . ۳- تببین و تشریح مزیت رقابتی ناشی از هزینه کمتر در مقابل مزیت ناشی از تمایز بیشتر. ۴- تولید ملی برای مصرف جهانی با تأکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد جهاد اقتصادی. ۵- تأکید برپرتحرکی چرخه تولید ملی با تعاون و مشارکت افراد جامعه که توانایی های بالقوه افراد را به فعلیت می رساندکه در باب این موضوع به آیات قرآنی استناد می شود. ۶- تأمل و تجربه کشورهای موفق از جمله چینی ها در خصوص راهبردهای تولیدشان در صادرات متمرکز. ۷- مردمی کردن اقتصاد و مباحثی پیرامون بهره گیری از پتانسیل های هرچند کوچک برای اقتدار اقتصادی.