سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید مهدی اکرانی – شرکت برق منطق های خراسان
محمدرضا هاشمی نژاد –

چکیده:

امروزه این نکته روشن گردیده است که فرهنگ سازمانی نقشی مهم و کلیدی در موفقیت سازمان به جهت برآوردن ماموریت اصلی خود و دستیابی به کیفیت و بهره وری ایفا می کند. لذا شناخت و نحوه تغییر و بهبود آن لازم و ضروری میباشد. به لحاظ اینکه شرکت برق منطقه ای خراسان، سازمانی است که به طور بالقوه و بالفعل در زمینه کارآیی و اثربخشی گام برمی دارد و هدف آن خدمت به مشترکین با کیفیت بیشتر و بهتر می باشد، شناخت
فرهنگ این شرکت و راههای ارتقاء سطح آن ضروری به نظر میرسید. بدین منظور ابعاد فرهنگ سازمانی شرکت برق منطقه ای خراسان مورد شناسایی قرار گرفته، پس از تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از اطلاعات کسب شده از مدیران و کارشناسان، میزان اختلاف بین سطح وضع موجود و وضع مطلوب در این شرکت مشخص شده، در ادامه راه هایی جهت بهگرد وضع موجود و نیل به وضع مطلوب ارائه گردید.