سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

عبدالرسول حیدریان – پژوهشگاه صنعت نفت – پژوهشکده حفاظت صنعتی و محیط زیست- واحد میکروبیولوژی
علی قنبرزاده – پژوهشگاه صنعت نفت – پژوهشکده حفاظت صنعتی و محیط زیست- واحد میکروبیولوژی

چکیده:

پوشش های اپوکسی به عنوان یک لایه محافظتی در مخازن سوخت هوایی بصورت وسیعی کاربرد دارند. این مواد را جهت حفاظت از سطوح فلزی در برابر خوردگی به کار می برند. سرعت خوردگی اغلب در نقاطی از پوشش که دارای شکستگی یا ترک خوردگی باشد زیاد است. این نواقص عادی بر پوشش ها ممکن است درنتیجه فعالیتمیکروب هائی نظیر باکتری احیا کننده سولفات SRB در زیر پوشش باشد.
دو نمونه پوشش ویژه مخازن سوخت هوایی که در داخل کشور تولید شده ، در برابر جمعیت های مخلوط باکتری احیا کننده سولفات SRB مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از تکنیک های میکروسکوپی و SEM نتایج حاصل از تاثیرگذاری میکروارگانیزم های موجود در سوخت هوایی بر روی فیلم خشک در مقایسه با نمونه های شاهد مورد بررسی قرار گرفت.