سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرحناز ترکستانی – استاد یار دانشکده پزشکی شاهد
شهرزاد هداوند – استاد یار دانشکده پزشکی شاهد
نفیسه ظفرقندی – استاد یار دانشکده پزشکی شاهد
سمیرا کاظم – دانشآموخته دانشکده پزشکی شاهد

چکیده:

در این مطالعه فعالیت جنسی در سه ماهه اول , دوم و سوم حاملگی و میزان نیاز به کسب اطلاعات در این زمینه در خانمهای حامله بررسی شد. روش: خانمهای حامله مراجعه کننده جهت مراقبتهای حاملگی بر اساس سن حاملگی به سه گروه سه ماهه اول , دوم وسوم تقسیم شدند و بوسیله پرسشنامه ای شامل سه قسمت سوالات در رابطه با مشخصات فردی – اجتماعی خود و همسرشان ,تاریخچه مامایی شامل تعداد حاملگی و تعداد زایمان , سابقه سقط, نازایی, ….و فعالیت جنسی شامل تعداد مقاربت , تمایل جنسی , تجربه جنسی و تجربه ارگاسم ارزیابی شدند تعداد مقاربت در هر سه ماهه حاملگی نسبت به قبل حاملگی کاهش یافته بود در مورد تمایلات جنسی در حاملگی نسبت به قبل حاملگی کاهشیافته بود که این کاهشدر سه ماهه سوم بیشتر بود بیشترین علت کاهش تمایلات جنسی را در سه ماهه اول حاملگی ویار حاملگی , خستگی و ضعف و ترس از سقط , در سه ماهه دوم , خستگی و ضعف و بیحالی و ترس از به خطر افتادن سلامت مادر و در سه ماهه سوم حاملگی ,ترس از پارگی زودرس کیسه آب , زایمان زودرس و به خطر افتادن سلامت مادر ذکر کردند فعالیت جنسی به طور قابل توجهی در حاملگی کاهش می یابد و اطلاعات خانمهای باردار در این زمینه کم است و برگزاری برنامه های مشاوره ای در طی ویزیتها و مراقبتهای دوران بارداری برای بیماران ضروری است