سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شمسی عباسعلیزاده – دانشگاه علوم پزشکی تبریز
فاطمه عباسعلیزاده – دانشگاه علوم پزشکی تبریز
سارا عباسعلیزاده – دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده:

در تقریباً ۲۰ % از حاملگی های ترم مایع آمنیون آغشته به مکونیوم است دفع مکونیوم اگر چه در اکثر موارد نشانه بلوغ طبیعی دستگاه گوارش جنین است ولی با خطر پنومونی شیمیایی نیز همراه است و با توجه به اینکه در طی مقاربت ارگاسم انقباضرحمیو گاهی فشار روی شکم ایجاد می شود بر آن شدیم تا وضعیت مقاربت را در این افراد بررسی کنیم. روشکار: این مطالعه یک مطالعه توصیفی است که در آن ۱۰۰ شامل حاملگی ترم با دفعمکونیوم مورد بررسی قرار گرفتند و داده ها با نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میانگین سنی افراد ۲۶ سال بود ، میزان تحصیلات در ۱۶ % بی سواد ، ۸۲ % دیپلم و زیر دیپلم بود و ۹۲ % خانه دار بودند. ۴۸ % گراوید ۲ بودند و مابقی گراوید بالاتر از ۲ داشتند. ۵۶ % در ماه آخر بارداری فاقد مقاربت بودند ، ۳۰ % به طور متوسط ۲ بار و ۱% ۴- ۳- بار مقاربت در هفته داشتند با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه برای آنکه بتوان تاثیر مقاربت در دفع مکونیوم در حاملگی را بدست آورد بهتر است مطالعات گسترده تری انجام گیرد