سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صدیقه امیری – کارشناسی ارشد، بخش علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی
محمود امین لاری – عضو هیات علمی دانشگاه شیراز، بخش بیوشیمی، دانشکده دامپزشکی
رقیه رمضانی – عضو هیات علمی دانشگاه شیراز، بخش علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی،

چکیده:

هدف از این تحقیق بهبود خواص ضد میکروبی آنزیم لیزوزیم و افزایش طیف عملکرد این آنزیم بود . گلیکوزیله کردن لیزوزیم با دکستران با نسبت وزنی ۱ به ۵ در دمای ◦C 60 برای مدت زمان یک هفته تحت رطوبت نسبی ۷۹ % صورت گرفت. نتایج حاصل از اندازه گیریگروههای آمینی آزاد نشان داد که ۷/ ۳ مول دکستران به یک مول لیزوزیم متصل شده است، در حالی فعالیت آنزیم کنژوگه طی گلیکوزیله ش دنبه ۶۲ % کاهش یافت. کنژوگه لیزوزیم –دکستران برخلاف آنزیم اصلاح نشده کاملا بر باکتری گرم منفی Escherichia coli موثر بود. بنا بر نتایج بدست آمده ، لیزوزیم اصلاح شده با دکستران می تواند بر خلاف لیزوزیم بعنوان یک ترکیب ضد میکروبی طبیعی در سیستم های غذاییاستفاده گردد