سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

روح اله عسکری – کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
عبدالرضا قدس – دکتری ژئوفیزیک
فرهاد ثبوتی – دکتری ژئوفیزیک

چکیده:

دراین مطالعه با استفاده از نتایج حاصل از مکان یابی، دوباره ی زمین لرزه ها در استان زنجان و مناطق مجاور ارتباط لرزه خیزی با سامانه های گسلی اصلی در منطقه بررسی شده است. زمین لرزه های استفاده شده دراین مطالعه همگی از بانک داده ی شبکه ی لرزه نگاری تله متری ایران متعلق به دانشگاه تهران استخراج شده اند. این شبکه از چندین زیرشبکه ی استانی تشکیل شده است.