سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی فرهنگ عفاف و حجاب
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
سیدجواد خاتمی – استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه حکیم سبزواری، ایران
محمد امانی تاتار – دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده:
حجاب یکی از واجبات اجتماعی دین مبین اسلام است که در این نوشتار با بررسی کتب روایی شیعه، دیدگاه معصومین علیهم السلام را در مورد چگونگی پوشش زنان بررسی خواهیم نمود. بحث در این است که آیا جایز است زنان در انتخاب پوشش ظاهری خود بر اساس سلایق شخصی عمل نمایند و یا باید از معیار و الگویی خاص تبعیت کنند؟ اسلام طرفدار قسم دوم است و حجاب را طبق ضوابط خاص خود تعریف نموده، در حالی که عده ای هوسباز طرفدار برنامه اول هستند! اسلام زن را مایه آرامش مردان معرفی نموده و پوشش نامناسب او را از عوامل تباهی و فساد جامعه بر می شمارد. پوشش، حرکات و رفتار زنان در جامعه تأثیر گذار بوده و روایات معصومین علیهم السلام بانوان را به رعایت هنجارهای اجتماعی و انتخاب پوشیدگی کامل و برتر رهنمون می سازد.