سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالمطلب حاجتی – کارشناسی ارشد
احمد خدادادی – استادیار، فرآوری مواد معدنی دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس
سیدمحدجواد کلینی –

چکیده:

امروزه در کنار اکثر معادن سرب و روی دنیا دپوهای باطله اکسیده روی به وفور یافت می شود که بدلیل غیر اقتصادی بودن روشهای فرآوری آنها (تکنولوژی ، کنترل محیط زیست و غیره) ، درکنار معادن بصورت ذخایر عظیمی باقی مانده اند. وجود چنین دپوهایی در کنار معادن در دراز مدت علاوه بر ایجاد معضلاتی در توسعه و گسترش معدن، باعث آلودگیهای زیست محیطی بیشتری نیز می شوند. در این تحقیق سعی شده است که به روش طراحی آزمایش تاگوچی و RSM عوامل موثر بر قابلیت فلوتاسیون کانی اکسیده روی (اسمیت زوئیت) به کمک کلکتور اکسین (۸- هیدروکسی کینولین) بدون سولفیداسیون سطح کانیهای روی توسط سلول هالیموند مورد بررسی قرار بگیرد. پارامترهای مورد استفاده در این مقاله شامل pH غلظت کلکتور، نشاسته، تیوسولفات سدیم، سیترات سدیم، سیلیکات سدیم و زمان آماده سازی می باشند. بر اساس مطالعات انجام شده مقادیر بهینه PH=12/3 غلظت کلمتور در ۱۵۰۰ گرم بر تن، غلظت نشاسته در ۱۰۰۰ گرم بر تن، غلظت تیوسولفات سدیم و سیلیکات سدیم بترتیب ۱۳۰۰ و ۱۰۰ گرم بر تن و سیترات سدیم حذف وزمان آماده سازی ۱۵ دقیقه بدست آمد. در این شرایط نمونه اولیه که مقادیر روی و آهن آن به ترتیب ۷/۵% ۱۳% بود پس از فرآیند عیار روی و آهن به ترتیب بمقادیر ۲/۱۵% و ۶/۵% تغییر داده شد. مقادیر بازیابی روی و اهن نیز ۵۵% و ۲۷% بدست آمد.