سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید ابدی مرزونی – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
مصطفی محمدیان – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
علی یزدیان ورجائی – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
سیدعلی محمد جوادیان – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

توربین های بادی یکی از عوامل عمده تولید کننده فلیکر در شبکه های قدرت می باشند . در این مقاله انتشار فلیکر توربین های بادی سرعت متغیر با ژنراتور القایی تغذیه دوبل ) ) DFIG ، مورد بررسی قرارگرفته و تأثیر عواملی چون سرعت متوسط باد، میزان اغتشاش ات باد، ظرفیت اتصال کوتاه شبکه و زاویه امپدانس شبکه ، بر روی انتشار فلیکر این نوع توربین ها تحلیل می گردد . همچنین در این مقاله با استفاده از کنترل توان راکتیو خروجی ژنراتور، که از طریق کانورتر طرف شبکه توربین انجام می گیرد، میزان فلی کر موجود در ولتاژ خروجی بهبود می یابد . برای کنترل جریان این کانورتر جهت بهبود فلیکر، دو روش کنترل ولتاژ و کنترل توان راکتیو پیشنهاد شده است . این دو روش از نظر توانایی در بهبود فلیکر، میزان توان راکتیو مصرفی وظرفیت کانورتر مورد نیاز، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . نتایج شبیه سازی، صحت عملکردروش های پیشنهادی را در بهبود فلیکر نشان می دهد .