سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منا صالحی –
یاشار لطفی –
محمود جوهرزاده –

چکیده:

کود بیولوژیک عبارت است از یک یا چند نوع میکروارگانیسم مفید خاکزی یا فراودرههای متابولیک آنها به همراه مواد نگهدارنده که حیات این موجودات ذره بینی را تضمین می کنند. باکتری های ریزوبیوم که اولین کود بیولوژیک و امروزه معروفترین آن به شمار می رود و بیشترین مصرف را نیز به خود اختصاص داده است. سالانه نزدیک به ۹۰ میلیون تن نیتروژن هوا را به صورت قابل جذب گیه تبدیل می کند. هدف: هدف از این پژوهش معرفی کودهای بیولوژیک، تأثیر مثبت بدون آلودگی آنهاست به گونه ای که ابزار مهم و تأثیر گذاری برای تولید کنندگان محصولات ارگانیک و موافقان کشاورزی بیولوژیک بیودینامیک و در نهایت پایدار است. روش تحقیق: ا ین پژوهش براساس مطالعه، تحقیق و جمع آوری اطلاعات در ارتباط با قلیائیت، شوری، خشکی و تنش های دمائی که یک باکتری در خاک های ایران با آن مواجه می باشد تهیه شده است. نتایج: نتایج حاصل شده بیانگر آن است که با تولید انواع جدید، سازگارتر و ک ارارتر این موجودات میکروبی، به عنوان مثال ریزوبیوم جدیدی که با روش های اضافه کردن ژن، جهش ژنی تولید شده اند، می توانند در شرایط شورتری به حیات خود ادامه دهند و نیتروژن بیشتری در واحد سطح تولید کنند. بنابراین، تولید انواعی از این قارچ ها و باکتری ها که با شرایط خاکی اقلیمی کشور ما سازگار باشند بسیار اهمیت دارد و این مسئله فقط به دست محققان داخلی مقدور خواهد بود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج احصل شده، از شناسایی باکتری یا قارچ مفید در یک کشور تا توسعه مصرف آن ۶۰ سال طول می کشد، بنابراین توانایی تولید کودهای بیولوژیک به صورت آسان و مقدور برای کشاورز بسیار دشوار است و نیاز به تحقیقات در این زمینه و تشویق تولید کنندگان به شدت احساس می شود.