سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میثم نوری – دانشگاه تربیت مدرس
امیر عبداله زاده – دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا جلالی – شرکت لوله و تجهیزات سدید

چکیده:

امروزه متداول ترین پوشش های مورد استفاده برای محافظت از خطوط لوله در برابر خوردگی و سایش، پوشش های سه لایه پلیولفینی هستند . چسبندگی سطح و مقاومت این پوشش ها در برابر کندگی کاتدی بسیار خوب بـوده و جـذب رطوبـت و متداول پوشش هاست . این پوشش ها از یک لایه اولیه اپوکسی، یک لایـه چـسب و یـک صدمه مکانیکی آنها کمتر از دیگر انواع لایه خارجی پلی اتیلن تشکیل می شوند . لایه اپوکسی محافظت از خوردگی و لایه پلی اتیلن محافظت در برابر سا یش مکانیکی را انجام می دهند . آماده سازی سطح نقش مهمی در کیفیت پوشش دارد . در این مقالـه، ترکیـب، ویژگـی هـا و روش اعمـال انـواع مختلف اینپوشش ها جهت محافظت از خطوط لوله مورد بررسی قرار می گیرد .