سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی ابراهیمیان – کارشناس ارشد سیستم های مخابراتی، مدیر عامل شرکت مهندسی طلوع
زهرا عادل برخورداری – کارشناس کنترل سیستم ها، شرکت مهندسی طلوع
نیما احمدی – کارشناس کنترل سیستم ها، شرکت مهندسی طلوع

چکیده:

مقاله حاضر به بررسی فناوری شناسایی امواج رادیویی ٤ (یا اختصارا RFID) می پردازد و تفاوت آن را با تکنولوژی های دیگر از جمله بارکد مورد بررسی قرار می دهد. بخش های مختلف یک سیستمRFID شرح داده می شوند و انواع مختلف تگ ها مورد بحث قرار می گیرند. در ادامه، کاربردهای متنوع فناوریRFIDاز جمله در مدیریت زنجیره تامین،ردیابی اموال و افراد، انبارداری و غیره و چگونگی بهبود فرآیند های کاری در آنها به همراه مثالهایی بیان می شوند تا قابلیت های این فناوری واضح تر شود. سپس بر الزامات غیر کارکردی که باید در سیستم هایRFID مد نظر قراربگیرند مروری خواهیم داشت. مقاله با بیان نکاتی تکمیلی در مورد فناوریRFID ادامه می یابد و با نتیجه گیری بهپایان می رسد.