سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رسول خطیبی – اعضائ هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل
اکبر فخیره – اعضائ هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل
علیرضا شهریاری – اعضائ هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل

چکیده:

کندل کوهی(بیلهرDorema aucheri گیاهی است علفی پایا از خانواده Apiaceae به ارتفاع ۱۸۰ تا ۲۵۰ سانتی متر. این گونه رویشگاه وسیعی در استان کهگیلویه و بویر احمد دارد و به دو صورت مورد استفاده دام قراردارد. به صورت تر یعنی زمانی که در حال رویش است و دیگری زمانی که علوفه آن به صورت خشک است مردم منطقه آن را در انبارها ذخیره و در فصل زمستان به مصرف دام می رسانند. جهت بررسی فنولوژی این گونه از ابتدای دوره رویش گونه هر ۱۰ تا ۱۵ روز یکبار به پایگاه های مورد مطالعه مراجعه و مراحل مختلف آن از قبیل شروع رشد،رشد سبزینه ای،ظهور ساقه های گلدار،ظهور شاخه ها،شیری شدن و سفت شدن بذرها،ریزش بذرها،شکسته شدن ساقه ها و پژمردگی استقرار بذر در خاک و خواب زمستانه در طول سال یادداشت برداری شد. نتایج نشان دادکه شروع رویش گیاه D.aucheri در استان کهگیلویه و بویر احمد از اواخر نیمه اول اسفند ماه تا پایان فروردین ماه سال بعد مشاهده گردیده است بذر Dorema aucheri در نیمه اول تیر ماه سفت شده می رسد و تا پایان نیمه دوم تیر ماه ریزش می نماید پساز آن پژمردگی و خواب گیاه آغاز می گردد.