سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد علی بهرامی بابا حیدری – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی
سعید برومند نسب – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
حیدر علی کشکولی – استاد دانشکده مهندسی علوم آب و استاد پاره وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و

چکیده:

نیاز به ارزیابی اجزاء تشکیل دهنده یک سیستم آبیاری تحت فشار بعد از اجرای آن به منظور بالا رفتن هر چه بیشتر راندمان کاربرد آب در مزرعه امری الزامی است . لذا ارزیابی میان دو آبپاش از طریق مقایسه بهترین فشار کارکرد، آرایش، فواصل، ضریب یکنواختی، تلفات تبخیر و باد، بازده کاربرد کمترین ربع و ضریب تغییرات آبپاش صورت پذیرفت . به طور کلی ضریب یکنواختی و بازده کاربرد کمترین ربع برای آبپاش Komet 162در تمامی حالتهای فشار، فواصل و آرایشهای مختلف و متناظر نسبت به آبپاش VYR 155بیشتر میباشد. بیشترین ضریب یکنواختی هر دو آبپاش در فشار ۳۵ و برای آرایش مربعی به فواصل ۲۱*۲۱ متر بوجود می آید ولی با توجه به نسبت فواصل آبپاشها به قطر پراکنش آبپاشها و در نظر گرفتن مسائل اقتصادی و ضرایب توصیه شده توسط آقای کلر، بهترین آرایش مربعی و به فواصل ۲۴*۲۴ متر است . همچنین بطور کلی درصد تلفات پاشش و ضریب تغییرات آبپاش Komet 162 کمتر از آبپاش VYR 155است.