سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی دباغ – عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
وجیهه کافی – کارشناس استخراج معدن از دانشگاه یزد

چکیده:

معدن ذغال سنگ پروده طبس در ٧٥ کیلومتری جنوب شهرستان طبس قرار گرفته . این منطقه به ٥ قطعه ذغالی تقسیم شده و قسمتی از پرودهIIIکه دارای رخنمون است و بین گسلهایF3 و F4 واقع گردیده در سهلایه در حال آماده سازی و استخراج می باشد . باز کننده معدن چاه مایل با تهویه مرکزی و روش استخراج جبهه کار بلند ساده با تولید سالانه ٣٩٥٠٠ تن است .
هدف از انجام این مطالعه پیش بینی میزان سود دهی (یا ضرر) معدن به مدت ٥ سال با توجه به ظرفیتها و توانمندیهای موجود بوده است . جهت انجام این کار با توجه به طرح معدن و پرسنل در نظر گرفته شده از طرف معدن و کارهای انجام شده پیشین ، تعداد وسایل ، تجهیزات ، ماشین آلات و مواد مورد نیاز جهت تهویه ، ترابری ، نگهداری ، هوای فشرده و … معین گردیده . با در نظر گرفتن قیمت تمام شده آنها و با توجه به تئوریهای موجود ، داده ها مورد تفسیر قرار گرفتند .بر اساس محاسبات انجام شده نرخ بازگشت سرمایه(IRR) 22/5٢٢ درصد می باشد . شایان ذکر است این عدد از طریق محاسبات با ظرفیت اسمی استخراج بدست آمده . با توجه به اینکه معادن ذغال سنگ ایران کمتر از ظرفیت اسمی خود کار می کنند. و از طرف دیگربا بررسیهای انجام گرفته سود آوری فقط در یکی از لایه های معدن که در سالهای اولیه استخراج میشود نشان داده شده است. استخراج معدن به روش جبهه کار بلند ساده به هیچ عنوان توصیه نمیگردد .