سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین قهرمانی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن
سعید خدمتلو – دانشجوی کارشناسی ارشد ، حمل و نقل ریلی ، دانشکده مهندسی راه آهن
سارا شمس اللهی – دانشجوی کارشناسی حمل و نقل ریلی ، دانشکده مهندسی راه آهن

چکیده:

نیروی محرکه سیستم های حمل و نقل عمدتا ً از سوخت های فسیلی تجدید ناپذیر تأمین می شود . در حقیقت ۹۵ درصد سفرها با اتکا و مصرف سوخت های نفتی صورت می گیرد . در این میان وسائل نقلیه جاده ای سنگین نقش بسز ا یی در مصرف سوخت ها ی فسیلی به خود اختصاص داده اند . در این مقاله به بررسی فنی واقتصادی نو ساز ی دو گرروه عمده مصرف کننده سوخت گازوئیل اتوبوس و کامیون ها ، وتاثیرات آن در مصرف سوخت پرداخته شده است . با بررسی های انجام گرفته سرمایه اولیه نوسازی ناوگان سنگین حمل ونقل جاده ای تنها در یک یا دو سال با ز می گردد .