سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا احمدخانی – شرکت پرشیا انرژی (مرکز تحقیقات گسترش)
محمدیوسف معتمدهاشمی – شرکت پرشیا انرژی (مرکز تحقیقات گسترش)

چکیده:

یکی ازگزینه های پیش رو برای استفاده از ذخایر فراوان گاز طبیعی کشور و ایجاد ارزش افزوده مناسب برای انها، تبدیل گاز طبیعی به فراورده های نفتی دریک فرایند Gas to Liquid)GTL است. تبدیل گاز به فراورده های نفتی با استفاده از فرایند فیشر – تروپش (F-T) از ابتدای ابداع ان در سال ۱۹۲۳ توسط فرانس فیشر F. Fischer و هانس تروپش H. Tropsch مورد توجه بسیاری قرار داشته است که البته به دلیل اقتصادی نبودن، تاکنون به عنوان یک راه حل تجاری فراگیر برای بهره برداری از منابع گاز طبیعی بکار گرفته نشده است. در سال های اخیر پیشرفت های قابل توجهی در کاهش هزینه های سرمایه ای مورد نیاز برای احداث واحدهای GTL درمقیاس اقتصادی به دست آمده است، به گونه ای که این فناوری را به عنوان یک گزینه اقتصادی برای بهره برداری مناسب از ذخایر گازی جهان مطرح ساخته است. در اینمقاله برای نخستین بار درکشور، درکنار بررسی مقدماتی فنی – اقتصادی کاربرد فناوری GTL، اقتصاد پروژه های GTL برای ایران بر اساس مدل هزینه – فایده (C/BA) و بکارگیری به روزترین داده ها مورد مطالعه قرار گرفته است.