سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

خشایار شکیبی – دانشجوی دوره دکتری مهندسی انرژی، دانشکده انرژی و محیط زیست، دانشگاه آ
اکبر شعبانی کیا – وزارت نیرو- سازمان انرژیهای نو ایران (سانا)
علی نظری – وزارت نیرو- سازمان انرژیهای نو ایران (سانا)

چکیده:

لجن حاصل از فرآیند تصفیه فاضلاب در تصفیه خانه های فاضلاب شهری، کارخانجات و صنایع مختلف دارای پتانسیل آلایندگی شیمیایی و بیولوژیکی می باشند. تولید روزافزون این لجن ها باعث میگردد که دفع و دفن آن ها از معضلات اساسی تصفیه خانه بوده و هزینه های گزافی نیز در این زمینه صرف گردد. بررسیهای انجام شده نشان می دهد که این پسماندهای آلی آلایندۀ محیط زیست دارای پتانسیل مناسبی برای تولید انرژی (الکتریکی و حرارتی) میباشند. با بهره گیری از فرایندهای ترموشیمیایی (سیستم های لجن سو ز ) و بیوشیمیایی (هضم بی هوازی ) میتوان ضمن حل معضل لجن های آلی، کمک به حفظ محیط زیست و جلوگیری از گستر ش عوامل بیماری زا، به تولید انرژی پاک اقدام نمود. در این راستا مطالعات عملی استحصال انرژی از لجن تصفیه خانه فاضلاب شهری صنعتی به روش هضم بی هوازی در راکتورهای آزمایشگاهی به حجم ۵ لیتر و راکتورهای نیمه صنعتی به ظرفیت ۱۰۰۰۰ لیتر در شرایط مزوفیلیک (محدوده دمایی ۳۵ درجه سلسیوس ) به صورت پیوسته و غیر پیوسته انجام گرفت که نتایج حاصله در این مقاله ارائه می گردد. این نتایج می تواند در تصمیم گیری های تولید و تأمین انرژی، حفظ محیط زیست و نیز در طراحی تصفیه خانه های فاضلاب راهگشای مسئولین و مهندسین مشاور باشد.