سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد حبیبی پارسا – دانشیارگروه مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران
امیرمسعود پازوکی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه
پیام دربندی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه
حامد محبی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه

چکیده:

کاهش وزن ، از مسائل اساسی در صنعت خودرو می باشد که از نظر زیست محیطی و اقتصادی توجه زیادی را به خود معطوف کرده است . اتصالات اجزا خودرو بخشی از خودرو می باشند که تعداد و نوع آنها تاثیر زیادی در کاهش وزن خودرو دارد . جایگزینی اتصال مهره جوش با کلینچینگ می تواند نقش بسزایی در کاهش وزن خودرو داشته باشد . در این پژوهش با در نظر گرفتن استانداردهای اتصالات اجزا خودرو و نحوه بارگذاریهای مربوطه و به کمک یک نرم افزارالمان محدود تجاری , توزیع تنش و کرنش در حین اعمال بار به یک مهره جوشی به دست آمده است . همچنین توزیع تنش و کرنش در قطعات کلینچ شده در هنگام تولید و پس از بارگذاری مطابق استانداردهای پیش گفته به دست آمد . از مقایسه نتایج شبیه سازیها این نتیجه حاصل می گردد که فرآیند کلینچینگ دارای توزیع تنش و کرنش مناسبتری نسبت به مهره جوش بوده و به خوبی قابل جایگزینی می باشد .