سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نوید پورکیا – شرکت لوله و تجهیزات سدید/دانشگاه تهران کارشناس ارشد، مهندسی مواد
مسعود پازوکی – شرکت لوله و تجهیزات سدید کارشناس مهندسی مکانیک

چکیده:

در تحقیق حاضر دو استاندارد اصلی صنعت لوله سازی کشور یعنی( IPS‐M‐PI‐۱۹۰(۲ و زیربنای آن API 5L 2004 با استاندارد API 5L 2007 که برپایه ISO 3183استوار است، از جنبه های گوناگون از جمله مواد و روش ساخت لوله ها، الزامات خواص مکانیکی و عیوب و بازرسی مقایسه شده است. تحلیل ها نشان می دهند که در بخش های مواد و روش ساخت لوله ها و همچنین الزامات خواص مکانیکی، استاندارد API 5L 2007 الزامات و نیازمندی های بیشتری را مد نظر قرار داده است. اما از طرف دیگر در بخش عیوب و بازرسی به جز موارد معدودی، بطور قطع استاندارد (IPS‐M‐PI‐۱۹۰(۲ تلرانسهای کمتر، الزامات بیشتر و البته محتاطانه تری را در نظر گرفته است. به این ترتیب لزوم به روز آوری استاندارد (IPS‐M‐PI‐۱۹۰(۲ بر مبنای تغییرات استاندارد API 5L کاملاً ضروری به نظر میرسد.