سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد هاشمی – شرکت توزیع نیروی برق شمالغرب تهران
منصور رفیعی – دانشگاه صنعت آب و برق
اردشیر بحیرائی – شرکت توزیع نیروی برق شمالغرب تهران
مسعود صادقی – دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

ترانسفورماتورها از مهمترین تجهیزات شبکه توزیع می باشند. طول عمر و قابلیت آنها با سرویس و نگهداری آنها ارتباط مستقیم دارد. کیفیت روغن ترانسفورماتورهای توزیع شاخص مهمی برای تصمیم گیری در مورد نوع عملیات سرویس و نگهداری مورد نیاز آنها می باشد. با توجه به تعداد ترانسفورماتورهای قدیمی در شبکه و این حقیقت که غالباً در مورد ترانسفورماتورهای توزیع کار خاصی به عنوان سرویس و نگهداری انجام نشده است می توان پیش بینی نمود که در آینده نزدیک ، جایگزینی این ترانسفورماتورها هزینه زیادی را به شبکه تحمیل خواهد کرد. نگهداری مناسب و بخصوص رسیدگی به وضعیت روغن ترانسفورماتورها روش مطمئنی برای افزایش عمر مفید آنها و به تعویق انداختن سرمایه گذاری برای جایگزینی آنها و استفاده بیشتر از سرمایه گذاری اولیه
می باشد. مقاله حاضر تجربه موفق شرکت توزیع نیروی برق شمالغرب تهران در زمینه سرویس اساسی ترانسفورماتورهای توزیع قدیمی شامل تصفیه فیزیکی و شیمیائی روغن و سایر عملیات لازم که مجموعاً پروسه بازیافت نامیده شده را تشریح و اثربخشی این پروسه را از دیدگاه فنی و اقتصادی تحلیل نموده است