سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدامیر اسعدفاطمی – عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند
احمد پروین – سرپرست فنی معادن گرانیت گزیک

چکیده:

ایران تنوع چشمگیر ی از سنگها ی تزئین ی مختلف را در خود جا ی داده است، ول ی متاسفانه سهم چندانی از بازارها ی جهانی کسب نکرده است . اگرچه عوامل متعدد ی در این عدم موفقیت سهیم هستند ول ی روشها ی نامناسب تولید، استخراج و فرآور ی به ویژه برا ی سنگها ی سخت بر مانند گرانیت، باعث گردیده است که نتوان از پتانسیلهای معدنی ایران استفاده بهینه نمود. اگرچه هزینه ها ی عملیات استخراج در روش سیم الماسه بیشتر است، اما میزان سنگ فرآور ی شده به ازاء حجم سنگ استخراج شده بیشتر و به تبع آن درآمد ناش ی از روش برش با سیم الماسه را
افزایش می دهد که جبران هزینه ها ی بیشتر عملیات استخراج را م ی نماید و روش استفاده از سیم برش را اقتصادی تر می نماید. تجربه استفاده از سیم برش الماسه برا ی اولین بار در معادن گرانیت در معدن گرانیت گزیک بیرجند نشان داد که عملا امکان استفاده از روش سیم برش الماسه در معادن گرانی ت و با صرفه اقتصادی بیشتر وجود دارد و می توان در سایر معادن نیز از آن استفاده نمود.