سال انتشار: ۱۳۷۰

محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رحیم ناظم آلرعایا – برق منطقه ای اصفهان

چکیده:

در این مقاله کوشش شده است ضمن معرفی کابل خودنگهدار هوایی خلاصه ای از مشخصات فنی آن را توضیح داده و مزایای آن را از دید ایمنی، قابلیت اطمینان و هزینه احداث و تعمیر و نگهداری برشمرده و در رابطه با هزینه های تمام شده شبکه کابل خودنگهدار هوایی و شبکه با سیم مسی لخت مقایسه ای به عمل آورده و کاربرد آن را از جنبه فنی و اقتصادی و بویژه برای مسیر و معابری که احداث شبکه با سیم بدون پوشش موانعی را به دنبال دارد توصیه نماید.