سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود صادقی – شرکت توزیع نیروی برق شمالغرب تهران – دانشگاه تربیت مدرس
مرتضی بهادری – شرکت توزیع نیروی برق شمالغرب تهران – دانشگاه تربیت مدرس
علی یزدانیان – شرکت توزیع نیروی برق شمالغرب تهران – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

پیشرفت مستمرتکنولوژی منجربه ساخت نسل جدیدکلیدهای خلاشده است که دارای امتیازات فراوان و قاطعی نسبت به سایر انواع کلیدها می باشد این درحالیست که بانگاهی به شبکه های توزیع کشور وبا تکیه به آمارموجوددرمی یابیم که این تکنولوژی بصورت ناشناسی باقیمانده و جایگاه خودرادرصنعت توزیع کشورنیافته است بخصوص باتوجه به نیازمبرم شبکه های توزیع کشور به تجهیزات با قابلیت اطمینان بالاو پایداری دربرابر مشکلات شبکه و بی نیازازتعمیرات و نگهداری مداوم امکان سنجی بکارگیری کلیدهای خلادرشبکه های توزیع کشور موضوعی قابل تامل است این مقاله بمنظور معرفی و آشنابی بیشترکلیدهای مدارشکن خلاساختارکاربرد و جنبه های اقتصادی بکارگیری این نوع تجهیزرامورد بررسی قرارمی دهد .